Άγχος - Στρες

Άγχος - Στρες

Σε μια απαιτητική εποχή, όπου η καθημερινότητα όλων μας διακατέχεται από πίεση, τα προγράμματα εκπαίδευσης για τη διαχείριση άγχους βοηθούν στην αποτελεσματική του αντιμετώπιση.

Τι είναι;

Η διαδικασία διαχείρισης άγχους αποσκοπεί στον επιτυχή έλεγχο της συναισθηματικής φόρτισης του εκάστοτε εκπαιδευόμενου, η οποία μπορεί να προέρχεται από διάφορες ψυχοπιεστικές καταστάσεις της καθημερινότητάς του. Οι αποκτηθείσες δεξιότητες επιτρέπουν τη βέλτιστη απόδοση του καθενός σε οτιδήποτε και αν καταπιάνεται, είτε αυτό αφορά το επαγγελματικό του περιβάλλον είτε το προσωπικό.

Στόχοι

Ο στόχος της διαχείρισης άγχους είναι να μάθουμε να ελέγχουμε το άγχος μας κάτω από συνθήκες πίεσης (π.χ. απαιτητικό ωράριο, πολύ δουλειά για το σπίτι, δύσκολες επαγγελματικές αποφάσεις, δυσκολία οργάνωσης του καθημερινού προγράμματος κ.α.) έτσι ώστε να μεγιστοποιούμε την απόδοσή μας.

Ατομικές ή/και Συλλογικές Συναντήσεις

1. Ατομικές συναντήσεις διαχείρισης άγχους: αφορούν κάθε ενήλικο, ο οποίος επιθυμεί να διαχειριστεί καλύτερα την πίεση της καθημερινότητάς του.

2. Ομάδες διαχείρισης άγχους: αφορούν κάθε ενήλικο που καλείται να αντιμετωπίσει καταστάσεις έντονου στρες (π.χ. επαγγελματική συνέντευξη, προσωπικές σχέσεις κ.α.). Είναι γνωστό, μέσα από πολλές έρευνες, ότι το επάγγελμα είναι ένας από τους σημαντικότερους αγχογόνους παράγοντες για τους νέους.

Εκπαιδευτική Διαδικασία

 • Η διαχείριση άγχους διεξάγεται με τη μορφή ατομικών συναντήσεων (διάρκειας 45 λεπτών), στις οποίες οι ενήλικες εκπαιδεύονται με τις σύγχρονες μεθόδους stressmanagment και biofeedback.
 • Οι ομάδες διαχείρισης άγχους διεξάγονται σε μηνιαία βάση με τη μορφή διαδραστικών σεμιναρίων, σε ένα κύκλο 8 συναντήσεων ετησίως. Η διάρκεια των διαδραστικών σεμιναρίων είναι 1 ώρα και κάθε ομάδα αποτελείται από 4-6 άτομα.
 • Τι επιτυγχάνουμε με τη διαχείριση άγχους:

 • Διαχείριση του στρες
 • Αύξηση της απόδοσης – λειτουργικότητας
 • Μείωση των δυσλειτουργιών που σχετίζονται με το στρες
 • Βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας
 • Ανάπτυξη αυτογνωσίας
 • Εκτίμηση της υποκειμενικής ικανότητας για χαλάρωση
 • Εκτίμηση της υποκειμενικής ικανότητας για χαλάρωση
 • Ανάπτυξη της ικανότητας για χαλάρωση
 • Ανάπτυξη της ικανότητας διατήρησης της ηρεμίας και του επιπέδου απόδοσης υπό συνθήκες πίεσης
 • Οργάνωση του καθημερινού προγράμματος
 • Καλύτερη διαχείριση του χρόνου