Βέλτιστη Απόδοση (Peak-Performance)

 Βέλτιστη Απόδοση (Peak-Performance)

 

Η αυξημένη απόδοση στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας υψηλού επιπέδου χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης, με συνειδητή, ωστόσο, προσπάθεια. Αυτή η «βέλτιστη» κατάσταση, όπου μια σύνθετη δραστηριότητα γίνεται χωρίς συνειδητή σκέψη, αναφέρεται ως το να είμαστε στη «ζώνη βέλτιστης λειτουργίας».

Αντίθετα, το χαμηλό επίπεδο ικανοτήτων ή η χαμηλή απόδοση σχετίζονται με την ανεπαρκή λειτουργία των μηχανισμών της προσοχής , που χαρακτηρίζεται από περισσότερο συνειδητή και έντονη προσπάθεια. Στα αθλήματα, για παράδειγμα, αυτό συχνά οδηγεί σε μυϊκό αποσυντονισμό πριν και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης. Παρομοίως, το περιεχόμενο, η ποιότητα και η ροή του λόγου ενός ανώτερου επιχειρησιακού στελέχους σε ευρύ κοινό επηρεάζεται έντονα από την προσβασιμότητά του στις νοητικές πηγές πληροφοριών.

Εάν, λοιπόν,  οι μέγιστων επιδόσεων αθλητές επιθυμούν να εκπληρώνουν τους υψηλούς στόχους τους , πρέπει να εκπαιδευτούν στο να διαχειρίζονται το επιπρόσθετο στρες που δημιουργείται λόγω των απαιτήσεων του επιπέδου τους.  Πρέπει να αποκτήσουν επίγνωση των αντιδράσεών τους στο στρες. Χρειάζεται να δουλέψουν στο να αποκτήσουν ένα επαρκές επίπεδο αυτοδιαχείρισης, το οποίο θα ενδυναμώσει την ικανότητά τους να μείνουν επικεντρωμένοι στο στόχο τους, παρά τις αντιξοότητες.

 

Η εκπαίδευση Peak Performance βοηθά στην επίτευξη αυτοδιαχείρισης μέσω:

• της συγκέντρωσης και της δέσμευσης στο στόχο

• της γρήγορης επίτευξης μιας εσωτερικής κατάστασης ηρεμίας κατά τη διάρκεια στρεσογόνων καταστάσεων

• της ανάπτυξης μιας εσωτερικής αίσθησης ελέγχου

• τη καλλιέργειας αισιοδοξίας