Διαχείριση Άγχους

Διαχείριση Άγχους
Η  διαχείριση άγχους αποσκοπεί στον επιτυχή έλεγχο της συναισθηματικής φόρτισης των αθλητών κατά τη διάρκεια των προπονήσεων, των αγώνων και λοιπών δραστηριοτήτων, οι οποίες σχετίζονται με το άθλημά του. Οι αποκτηθείσες δεξιότητες επιτρέπουν τη βέλτιστη απόδοση του κάθε αθλητή, ακόμη και υπό συνθήκες έντονης πίεσης και στρες.

Στόχος

Στόχος της διαχείρισης άγχους είναι ο αθλητής να εκπαιδευτεί στο να ελέγχει τις ψυχοφυσιολογικές του διεργασίες, όπως για παράδειγμα, τον καρδιακό παλμό, τον αναπνευστικό ρυθμό και το χρόνο αντίδρασης στα εξωτερικά ερεθίσματα. Η κατάκτηση του ελέγχου των παραπάνω διεργασιών θα οδηγήσει τον αθλητή στο μέγιστο της απόδοσής του.

 

Μέθοδοι Διαχείρισης Άγχους

–   Διαδραστικά Σεμινάρια

–   Τεχνικές Διαχείρισης Άγχους

–    Βιοανάδραση