“Ενίσχυση φωνολογικής ενημερότητας”

“Η εδραίωση της θεραπευτικής σχέσης και η συμβολή της παιγνιοθεραπείας”
14 Φεβρουαρίου, 2022
«Η γλώσσα, η ομιλία και τα αναπτυξιακά στάδια»
18 Μαΐου, 2022

“Ενίσχυση φωνολογικής ενημερότητας”

Αρχικά, μιλώντας για φωνολογική ενημερότητα θα πρέπει να προσδιορίσουμε την σημασία της. Φωνολογική ενημερότητα είναι η ικανότητα που επιτρέπει στον ομιλητή της γλώσσας να κινηθεί και να αποκτήσει επίγνωση στο χειρισμό βασικών στοιχείων της λέξης όπως για παράδειγμα είναι οι συλλαβές και τα φωνήματα.

Ας εφαρμόσουμε μερικές πρακτικές εξάσκησης ως προς αυτό :

Διάκριση τελικού φωνήματος: Nα μπορεί το παιδί να διακρίνει ποιος φθόγγος ακούγεται στο τέλος της λέξης.

Για παράδειγμα: μάχη -> η,  σκύλος -> σ

Μαμά….., αυγό…., μαξιλάρι….., φεύγουν….

Ομοιότητα αρχικής συλλαβής :  Να μπορεί το παιδί να μπορεί να αναγνωρίζει λέξεις που ξεκινούν με την ίδια συλλαβή.

Για παράδειγμα : Θα σου πω 3 λέξεις και πρέπει να μαντέψεις ποια δεν ταιριάζει

Σύκο-σύρμα-ταξί ( δεν ταιριάζει το ταξί)

Κήπος – κοίτα – κανάτα ( δεν ταιριάζει η κανάτα)

Ανάλυση λέξης σε συλλαβές : Να μπορεί το παιδί να χωρίζει τις συλλαβές που ακούει .

Για παράδειγμα :  Θέλω να χωρίσεις σε κομμάτια τη λέξη που θα σου πω και να μου τα πεις ένα- ένα ξεχωριστά.

Αμάξι -> α-μά-ξι

Μπισκότο -> μπί- σκό-το

Μάτι -> μά-τι

Σε βάθος χρόνου η έκταση των λέξεων μεγαλώνει και γίνεται σύνθετη.

Με την εξάσκηση το  παιδί έχει εκπαιδευτεί στον τρόπο,  και είναι σε θέση να αντιληφθεί την φωνολογική δομή του προφορικού λόγου ολοκληρωμένα. Μέσα από συχνές επαναλήψεις η επίδοση του παιδιού θα αναπτύσσεται σταδιακά και σταθερά.

                                                                 Πέτρου Κατερίνα

                                                      MSc ειδική παιδαγωγός

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.