Συγκέντρωση Προσοχής

Συγκέντρωση Προσοχής

 

Ως συγκέντρωση ορίζεται  η εστίαση της προσοχής σε συγκεκριμένα ερεθίσματα και η διατήρησή της στο ερέθισμα που επιλέχτηκε για μια χρονική περίοδο. Θεωρείται μια σύνθετη διαδικασία, αφού ο αθλητής κατά την διάρκεια της δραστηριότητας ταυτόχρονα σκέφτεται, αισθάνεται και βλέπει. Η ποιότητα όμως της σκέψης του, το είδος των συναισθημάτων και η κατεύθυνση της προσοχής επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την αυτοσυγκέντρωση.

Στόχος

Η συγκέντρωση κατά την διάρκεια του αγώνα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην απόδοση ενός αθλητή. Συνήθως το πρόβλημα της συγκέντρωσης οφείλεται στην διάσπαση της προσοχής από εξωτερικά και εσωτερικά ερεθίσματα, όπως για παράδειγμα ο θόρυβος, οι φωνές των θεατών, οι σκέψεις που αφορούν το αποτέλεσμα του αγώνα, ο φόβος της ήττας και άλλα πολλά.

-Βελτίωση Συγκέντρωσης                                

-Αναγνώριση / Επεξεργασία Ερεθισμάτων       

-Έλεγχος Παρόρμησης                                    

 -Ταχύτητα εκτέλεσης ενεργειών

-Λήψη Αποφάσεων

-Μεγιστοποίηση ταχύτητας επεξεργασίας