27 Μαΐου, 2022

“Μικρές απλές συμβουλές για τη διαχείριση του άγχους των Πανελλαδικών Εξετάσεων”

Οι Πανελλαδικές πλησιάζουν και όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι υποψήφιοι μαθητές της Γ΄ Λυκείου θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε μια μάχη με το […]
20 Μαΐου, 2022

Πώς αντιμετωπίζεται το φαινόμενο της Δυσορθογραφίας;

Η Δυσορθογραφία είναι μια μαθησιακή δυσκολία στην ορθογραφία. Συνήθως, είναι συνδεδεμένη με το φαινόμενο της Δυσλεξίας (σε ποσοστό 20%) και συνδεδεμένη με το φαινόμενο της Δυσγραφίας (σε ποσοστό […]
18 Μαΐου, 2022

«Η γλώσσα, η ομιλία και τα αναπτυξιακά στάδια»

Η επικοινωνία αποτελεί μία διαδικασία κωδικοποίησης, μετάδοσης και αποκωδικοποίησης επικοινωνιακών μηνυμάτων με σκοπό ο άνθρωπος να  ανταλλάσσει ιδέες και πληροφορίες. Η επικοινωνία φαίνεται να είναι παρούσα […]
5 Απριλίου, 2022

“Ενίσχυση φωνολογικής ενημερότητας”

Φωνολογική ενημερότητα είναι η ικανότητα που επιτρέπει στον ομιλιτή της γλώσσας να κινηθεί και να αποκτήσει επίγνωση στο χειρισμό βασικών στοιχείων της λέξης όπως για παράδειγμα είναι οι συλλαβές και τα φωνήματα.