5 Απριλίου, 2022

“Ενίσχυση φωνολογικής ενημερότητας”

Φωνολογική ενημερότητα είναι η ικανότητα που επιτρέπει στον ομιλιτή της γλώσσας να κινηθεί και να αποκτήσει επίγνωση στο χειρισμό βασικών στοιχείων της λέξης όπως για παράδειγμα είναι οι συλλαβές και τα φωνήματα.
21 Φεβρουαρίου, 2018

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση και Δυσλειτουργία Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης

Τι είναι η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση; Η θεωρία της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης (Sensory Integration) αναπτύχθηκε από την Αμερικανίδα εργοθεραπεύτρια και ψυχολόγο, Jean Ayres (1923 – 1989) και βασίζεται […]