Διαχείριση Άγχους

 • Δυσκολεύομαι να οργανώσω το χρόνο μου
 • Με ρωτάνε συνέχεια γιατί δεν θυμάμαι αυτά που διαβάζω
 • Δυσκολεύομαι να παραμείνω στη θέση μου
 • Και αν δεν πετύχω στις πανελλαδικές, τι θα κάνω μετά;

Σκέψεις όπως οι παραπάνω υπάρχουν στην καθημερινότητα πολλών παιδιών/εφήβων και αυξάνουν κατακόρυφα τα επίπεδα άγχους. Σε μια απαιτητική εποχή, όπου η καθημερινότητα όλων μας διακατέχεται από πίεση, τα προγράμματα εκπαίδευσης του παιδιού για τη Διαχείριση Άγχους βοηθούν στην αποτελεσματική του αντιμετώπιση.

Τι είναι:

Η διαδικασία Διαχείρισης Άγχους αποσκοπεί στον επιτυχή έλεγχο της συναισθηματικής φόρτισης του εκάστοτε παιδιού, η οποία μπορεί να προέρχεται από διάφορες ψυχοπιεστικές καταστάσεις της καθημερινότητάς του. Οι αποκτηθείσες δεξιότητες επιτρέπουν τη βέλτιστη απόδοση του κάθε παιδιού σε οτιδήποτε και αν καταπιάνεται, είτε αυτό αφορά το σχολικό του περιβάλλον είτε το προσωπικό.

Στόχοι:

Ο στόχος της διαχείρισης άγχους είναι να μάθει το παιδί/έφηβος να ελέγχει το άγχος του υπό συνθήκες πίεσης (π.χ. δύσκολα μαθήματα, πολύ δουλειά για το σπίτι, απαιτητικοί εκπαιδευτικοί, δυσκολία οργάνωσης του καθημερινού προγράμματος κ.α.), με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσής του.

Ατομικές ή/και Συλλογικές Συναντήσεις:

1. Ατομικές συναντήσεις διαχείρισης άγχους: αφορούν κάθε παιδί (ή έφηβο) το οποίο επιθυμεί να διαχειριστεί καλύτερα την πίεση της καθημερινότητάς του.

2. Ομάδες διαχείρισης άγχους των εξετάσεων: αφορούν κάθε μαθητή που βρίσκεται σε διαδικασία εξετάσεων (π.χ. πανελλαδικές εξετάσεις, πτυχία ξένων γλωσσών κ.α.). Είναι γνωστό, μέσα από πολλές έρευνες, ότι οι εξετάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους αγχογόνους παράγοντες για τους νέους.

Εκπαιδευτική Διαδικασία:

 • Η διαχείριση άγχους διεξάγεται με τη μορφή ατομικών συναντήσεων (διάρκειας 45 λεπτών), στις οποίες οι μαθητές εκπαιδεύονται με τις σύγχρονες μεθόδους stressmanagment και biofeedback.
 • Οι ομάδες διαχείρισης άγχους διεξάγονται σε μηνιαία βάση με τη μορφή διαδραστικών σεμιναρίων, σε ένα κύκλο 8 συναντήσεων ετησίως. Η διάρκεια των διαδραστικών σεμιναρίων είναι 1 ώρα και κάθε ομάδα αποτελείται από 4-6 άτομα.

Τι επιτυγχάνουμε με τη διαχείριση άγχους;:

 • Διαχείριση του στρες
 • Αύξηση της απόδοσης – λειτουργικότητας
 • Μείωση των δυσλειτουργιών που σχετίζονται με το στρες
 • Βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας
 • Ανάπτυξη αυτογνωσίας
 • Εκτίμηση της υποκειμενικής ικανότητας για χαλάρωση
 • Ανάπτυξη της ικανότητας για χαλάρωση
 • Ανάπτυξη της ικανότητας διατήρησης της ηρεμίας και του επιπέδου απόδοσης υπό συνθήκες πίεσης
 • Οργάνωση του καθημερινού προγράμματος
 • Καλύτερη διαχείριση του χρόνου