Γιατί Εξ΄αποστάσεως;

Η εξ΄αποστάσεως παροχή θεραπευτικής ή υποστηρικτικής συνδρομής έχει καταστεί τα τελευταία χρόνια προσβάσιμη και σε κατηγορίες ανθρώπων που μέχρι και την ανάπτυξή της βρίσκονταν, είτε αποκλεισμένοι, είτε σε δυσχερέστερη θέση ως προς τη λήψη των υπηρεσιών αυτών.

Ενδεικτικώς, για ομάδες όπως:

  • Όσοι ταξιδεύουν συχνά και δεν έχουν σταθερό τόπο διαμονής
  • Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό
  • Όσοι νιώθουν μεγαλύτερη άνεση να μιλήσουν σε ειδικό που δε βρίσκεται στην πόλη τους
  • Όταν δεν υπάρχει ειδικός στην περιοχή όπου διαμένει κάποιος
  • Όσοι αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα ή σοβαρά προβλήματα υγείας και δυσκολεύονται να μετακινηθούν
  • Για όσους συντρέχουν ψυχολογικοί λόγοι που τους εμποδίζουν να αφήσουν την ασφάλεια του σπιτιού.

Οι εξ΄αποστάσεως συνεδρίες επιτρέπουν σε οποιονδήποτε, οπουδήποτε και αν βρίσκεται να λαμβάνει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες, χωρίς οιοδήποτε εμπόδιο ανεξαρτήτων του τόπου που βρίσκεται ο ίδιος προσωρινώς ή μονίμως.

Ο ειδικός παρέχει την συμβουλευτική του συνδρομή με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως εάν η συνάντηση λάμβανε χώρα στο γραφείο του. Επιπλέον, ο κώδικας δεοντολογίας, το ιατρικό απόρρητο, η θεραπευτική συμμαχία και συνεργασία παραμένουν ακριβώς όπως στις συμβατικές συνεδρίες.


Μετάβαση στο portal


Η διαδικασία παροχής υπηρεσιών Διαδικτυακής Συμβουλευτικής διέπεται από τις αρχές του οργανισμού “International Society for Mental Health Online”. Πρόκειται για μια αναγνωρισμένη, αποτελεσματική και ασφαλή μέθοδο θεραπευτικής προσέγγισης (για αναλυτικότερη παρουσίαση και τεκμηρίωση της μεθόδου, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα www.ismho.org για σχετικές έρευνες που αποδεικνύουν τη χρηστικότητα και αποτελεσματικότητα της παροχής ψυχολογικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύο).

Οι υπηρεσίες παρέχονται με τη μορφή 45λεπτων συνεδριών με την παρουσία του ειδικού, ο οποίος σας καθοδηγεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
Καθ΄όλη τη διάρκεια της συνεδρίας βρίσκεστε σε οπτική επαφή με τον ειδικό και για τις ειδικότητες που χρησιμοποιούν οπτικά ή ηχητικά μέσα για την επίτευξη του θεραπευτικού αποτελέσματος παρέχονται οι αντίστοιχες ασκήσεις και παιχνίδια με ειδικά σχεδιασμένα διαδραστικά εργαλεία της πλατφόρμας, ενώ ταυτόχρονα παρέχονται ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, ώστε το παιδί άλλοτε μόνο του και άλλοτε με τη συνδρομή σας να μπορεί να συνεχίσει να εξασκείται και πέραν του χρόνου της συνεδρίας με διασκεδαστικό, ευχάριστο και εκπαιδευτικά άρτιο τρόπο.