Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Για την έγκαιρη διάγνωση και αξιολόγηση των Μαθησιακών Δυσκολιών χρησιμοποιούνται τα αναγνωρισμένα και αξιόπιστα εργαλεία της Ειδικής Παιδαγωγικής.

Εργαλεία:

 • Α ΤΕΣΤ
 • ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ
 • ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ
  • Διάρκεια συνεδρίας: 45 – 50 λεπτά.

   Αριθμός συνεδριών: διαμορφώνεται με βάση την αξιολόγηση του παιδιού από τον ειδικό.

   Αναλυτικότερα στοιχεία για τα τεστ:

   Α ΤΕΣΤ:

   Το Α ΤΕΣΤ είναι το πρώτο ελληνικό τεστ ανίχνευσης της σχολικής ετοιμότητας. Είναι ένα απλό, εύχρηστο και σύντομο προληπτικό τεστ που απευθύνεται σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης και απαντά αντικειμενικά στο ερώτημα: είναι έτοιμα να ξεκινήσουν το σχολείο;

   Αυτό που κάνει το Α’ ΤΕΣΤ είναι να ελέγχει τη Σχολική Ετοιμότητα, δηλαδή τις πρακτικές και λεκτικές ικανότητες του παιδιού που είναι αναγκαίες για την επιτυχή φοίτηση του στο σχολείο, όπως είναι οι ικανότητες ανάγνωσης, γραφής, κρίσεως, πρώιμης αφαιρετικής – μαθηματικής σκέψης, γενικών γνώσεων. Επιπλέον ελέγχει και 2 ακόμη παράγοντες, την Υπερκινητικότητα / Συγκέντρωση Προσοχής και τη Συναισθηματική ωριμότητα του παιδιού, δηλαδή την ικανότητά του να συνεργάζεται και να προβάλει τις δυνατότητές του. Tο εν λόγω τεστ δε μετράει το IQ, ούτε την ευφυΐα και δεν καταλήγει σε κάποια διάγνωση.

   ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ:

   Το Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης είναι µια δέσµη από επιμέρους διαγνωστικές δοκιμασίες, δεκατέσσερις (14) κύριες και µία (1) συμπληρωματική, οι οποίες αξιολογούν ένα ευρύ φάσμα κινητικών, αντιληπτικών, νοητικών και ψυχογλωσσικών διεργασιών. Οι κλίµακες αυτές, όπως έχει δείξει η ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και η κλινική πράξη, σχετίζονται µε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά για να ανταποκριθούν στις μαθησιακές απαιτήσεις του σχολείου.

   Το ΑθηνάΤεστ είναι ένα πολυθεµατικό τεστ ενδο-ατοµικής αξιολόγησης, το οποίο µας δίνει µια αναλυτική εικόνα της παρούσας κατάστασης του παιδιού σε καίριους τομείς της ανάπτυξης και εντοπίζει ελλειμματικές περιοχές, οι οποίες, ενδεχομένως, να παρεμποδίζουν το παιδί να ανταποκριθεί στις μαθησιακές απαιτήσεις του σχολείου και χρίζουν ιδιαίτερης διδακτικής-διορθωτικής παρέμβασης.

   Τα εξεταστικά αποτελέσματα του ΑθηνάΤεστ δίνουν ένα αναλυτικό-διαγνωστικό προφίλ του παιδιού, το οποίο προφίλ, δείχνει περιοχές ανάπτυξης που είναι ελλειμματικές και που, ενδεχομένως, μπορούν να ενοχοποιηθούν για τις παρούσες ή μελλοντικές δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής του παιδιού στο σχολείο.

   Ο απώτερος σκοπός της διαφορικής-αναλυτικής αξιολόγησης του παιδιού µε το Αθηνά Τεστ είναι ο προγραμματισμός και η εφαρμογή της κατάλληλης διδακτικό-θεραπευτικής παρέμβασης για να βοηθηθεί το παιδί να ξεπεράσει τις δυσκολίες του αυτές πριν εκδηλωθούν, δηλαδή για την πρόληψή τους. Ή, εφόσον έχουν ήδη εκδηλωθεί οι δυσκολίες αυτές, να βοηθηθεί το παιδί να τις ξεπεράσει πριν παγιωθούν, δηλαδή για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία τους.

   ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ:

   Στα πλαίσια της μαθησιακής αξιολόγησης χρησιμοποιείται το Αθηνά Τεστ, το οποίο έχει υψηλούς δείκτες αξιοπιστίας και εγκυρότητας. Ωστόσο, προκειμένου για την καταγραφή των δυνατοτήτων και αδυναμιών ενός παιδιού σε μαθησιακό επίπεδο, χορηγούνται και διάφορα άλλα συμπληρωματικά τεστ (επιμέρους πρόσθετες κλίμακες), τα οποία δεν αντιστοιχούν σε κάποιο σταθμισμένο επίσημο τεστ, αλλά αποτελούν άτυπα τεστ, τα οποία βοηθούν στο να έχουμε όσο πιο ολοκληρωμένη εικόνα γίνεται, σχετικά με το μαθησιακό επίπεδο του εκάστοτε παιδιού.