3. «Βασικές Δεξιότητες Συμβουλευτικής – Λήψη Ιστορικού»Η συμβουλευτική είναι μια σύνθετη διαδικασία αλληλεπίδρασης, κατά την οποία συνήθως παρέχεται βοήθεια σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην καθημερινή λειτουργικότητά τους, στις σχέσεις με τους άλλους, με τον εαυτό τους και γενικότερα σε προβλήματα που δεν μπορούν να διαχειριστούν μόνοι τους.
Η λήψη ιστορικού αποτελεί διαδικασία πρωταρχικής σημασίας για την ορθή διάγνωση και τη διατύπωση ενός συγκεκριμένου και αποτελεσματικού θεραπευτικού σχεδίου. Συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση της ταυτότητας, της προέλευσης και της μελλοντικής πορείας του θεραπευόμενου.
Στόχος του Σεμιναρίου αποτελεί η καλύτερη κατανόηση της συμβουλευτικής διαδικασίας, των τεχνικών που χρησιμοποιούνται σε αυτή και η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, ξεκινώντας με το πιο σημαντικό στάδιο της διαδικασίας, τη Λήψη Πλήρους Ιστορικού.


Η θεματολογία του σεμιναρίου διαμορφώνεται ως εξής:


1η Ενότητα:

-Τι είναι η συμβουλευτική: ορισμός, οριοθέτηση του θεωρητικού πεδίου.

-Βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις.

-Η κλινική συνέντευξη

-Σημαντικές Δεξιότητες του συμβούλου

-Βασικές τεχνικές συμβουλευτικής

2η Ενότητα:

-Γενικές αρχές Λήψης Ιστορικού

-Τύποι πρώτης Συνέντευξης

-Άμεσοι στόχοι της πρώτης Συνέντευξης

-Κύριες ενότητες ενός Ιστορικού

-Υποδείγματα Κλινικής Συνέντευξης - Παραδείγματα


Στα Δίδακτρα συμπεριλαμβάνονται:

-Παρακολούθηση Σεμιναρίου

-Σημειώσεις και Υλικό σε Ηλεκτρονική Μορφή

-Βεβαίωση Παρακολούθησης

Φόρμα Εκδήλωσης ΕνδιαφέροντοςΟν/μο (απαραίτητο)

Ημ. Γέννησης (απαραίτητο)

Διεύθυνση (απαραίτητο)

Email (απαραίτητο)

Τηλέφωνο

Σπουδές

Είμαι
 Επαγγελματίας Φοιτητής Άνεργος