Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία

Το παιδί μου:

 • Δεν αντιλαμβάνεται τις μαθηματικές έννοιες;
 • Κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη;
 • Έχει φτωχό λεξιλόγιο;
 • Δυσκολεύεται να αποδώσει γραπτά αυτό που σκέφτεται;
 • Δεν έχει καλή εικόνα το γραπτό του;
 • Διαβάζει συλλαβιστά με συχνά κομπιάσματα;

Τα τελευταία χρόνια πολλοί εκπαιδευτικοί και γονείς αναγνωρίζουν στα παιδιά δυσκολίες, όπως οι παραπάνω, οι οποίες εντάσσονται στη μεγάλη κατηγορία των Μαθησιακών Δυσκολιών.

Τι είναι:

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην απόκτηση και χρήση του προσληπτικού και εκφραστικού λόγου, της ανάγνωσης, της γραφής, του συλλογισμού ή των μαθησιακών ικανοτήτων.

Στόχοι:

Η έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση βοηθούν το παιδί να κατανοήσει και να μάθει να διαχειρίζεται τις παραπάνω δυσκολίες όσο το δυνατό γρηγορότερα, ούτως ώστε να είναι λειτουργικό στις καθημερινές του υποχρεώσεις (μαθησιακού τύπου).

Διαδικασία:

Στο Focus Lab αντιμετωπίζουμε τις Μαθησιακές Δυσκολίες και τη Δυσλεξία εφαρμόζοντας τη σύγχρονη, επιστημονική μέθοδο της Βιοανάδρασης (Biofeedback) και την κλασσική μέθοδο της Μαθησιακής Αποκατάστασης στα πλαίσια του προγράμματος C.B.E.P
Το θεραπευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:
 • Νέες μεθόδους με σύγχρονα εργαλεία (EEG headsets) και ειδικά σχεδιασμένα λογισμικά –Biofeedback
 • Τις κλασσικές μεθόδους της Ειδικής Διαπαιδαγώγησης

Διάρκεια:

Η μαθησιακή αξιολόγηση έχει διάρκεια 45 λεπτά.
Οι συνεδρίες μαθησιακής αποκατάστασης έχουν διάρκεια 45 λεπτά.
Κατά μέσο όρο απαιτούνται 2 συνεδρίες την εβδομάδα.

Τι επιτυγχάνουμε με την παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες;:

 • Τη βελτίωση της μαθηματικής ικανότητας
 • Τη βελτίωση της γλωσσικής ικανότητας
 • Τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου
 • Την βελτίωση της συντακτικής και νοηματικής απόδοσης των σκέψεων του παιδιού
 • Τη βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας