«Μαθησιακές Δυσκολίες και Δυσλεξία»ΘεματολογίαΟι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην απόκτηση και χρήση του προσληπτικού και εκφραστικού λόγου, της ανάγνωσης, της γραφής, του συλλογισμού ή των μαθησιακών ικανοτήτων.


Στόχοι: Η έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση βοηθούν το παιδί να κατανοήσει και να μάθει να διαχειρίζεται τις παραπάνω δυσκολίες όσο το δυνατό γρηγορότερα, ούτως ώστε να είναι λειτουργικό στις καθημερινές του υποχρεώσεις (μαθησιακού τύπου).

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς, λογοθεραπευτές/ εργοθεραπευτές και άλλους επαγγελματίες του χώρου της εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να εισαχθούν θεωρητικά στον ορισμό των μαθησιακών δυσκολιών, καθώς και στις τεχνικές παρέμβασης.


Η θεματολογία του σεμιναρίου διαμορφώνεται ως εξής:


1η Ενότητα: Μαθησιακές Δυσκολίες

-Ορισμός

-Τύποι μαθησιακών δυσκολιών

-Διαγνωστικά κριτήρια

-Αιτιολογία και συμπτώματα

-Διαφοροδιάγνωση

-Ειδική διαταραχή της ανάγνωσης (Δυσλεξία)

-Ειδική διαταραχή της γραπτής έκφρασης/ γραφής (Δυσγραφία)

-Ειδική διαταραχή των αριθμητικών ικανοτήτων (Δυσαριθμησία)

-Αναπτυξιακή διαταραχή συντονισμού κινήσεων (Δυσπραξία)

-Χαρακτηριστικά των μαθητών μα μαθησιακές δυσκολίες

-Αναγνώριση - Αξιολόγηση των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς


2η Ενότητα: Χρήση Εργαλείων και Υλικού Παρέμβασης

-Αξιολογητικά Εργαλεία:

-Μέθοδοι Παρέμβασης

-Προσαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος

-Γενικές αρχές και Μέθοδοι Διδασκαλίας

Στα Δίδακτρα συμπεριλαμβάνονται:

Παρακολούθηση Σεμιναρίου

Σημειώσεις και Υλικό σε Ηλεκτρονική Μορφή

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Αίτηση συμμετοχήςΟν/μο (απαραίτητο)

Email (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Σπουδές

Είμαι (απαραίτητο)
 Επαγγελματίας Φοιτητής Άνεργος

Επιθυμώ να παρακολουθήσω το σεμινάριο (απαραίτητο)
 Δια ζώσης Εξ' αποστάσεως

Ομαδική Εγγραφή
 Ναι Όχι

Σχόλια