Ομάδες Παιδιών και Εφήβων

Ομάδες Παιδιών και Εφήβων:

Οι ομάδες στηρίζονται στις αρχές της ομαδικής ανάλυσης και ψυχοθεραπείας. Κύρια εργαλεία αποτελούν η επικοινωνία, ο διάλογος, το παιχνίδι και η δημιουργική έκφραση, μέσω των οποίων ενισχύεται η προσωπική ταυτότητα, η αυτοπεποίθηση, η συναισθηματική νοημοσύνη και η έκφραση των προσωπικών ιστοριών. Επίσης, η συνδιαλλαγή με παιδιά της ίδιας ηλικίας σε ένα θεραπευτικό πλαίσιο, ομαδικού τύπου, δημιουργεί ένα χώρο ασφαλείας και εμπιστοσύνης, όπου το κάθε παιδί βρίσκει κατανόηση και χώρο έκφρασης. Στόχος της ομάδας αποτελεί η ανάπτυξη των κατάλληλων μέσων που χρειάζεται το κάθε παιδί ατομικά για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε μελλοντικές προκλήσεις.
Κοινωνικές δεξιότητες που ενισχύονται μέσω της συμμετοχής στις ομάδες:

o Η μη λεκτική επικοινωνία

oΟι δεξιότητες διαλόγου/συζήτησης (πχ. έναρξη-διατήρηση συζήτησης, αναμονή σειράς)

o Η ενσυναίσθηση (ανάπτυξη Θεωρίας του Νου)

o Οι δεξιότητες παιχνιδιού κι επίλυσης προβλημάτων

o Η ανάπτυξη της φαντασίας

o Η διαχείριση θυμού/ ήττας

o Η κατανόηση κοινωνικών κανόνων

o Η αύξηση αυτοελέγχου και αυτοπεποίθησης

o Η ανεξαρτησία

o Η ανάληψη πρωτοβουλιών

o Η κατανόηση της έννοιας και των κανόνων φιλίας.

Οι ομάδες είναι ολιγομελής, απαρτίζονται από έναν ή δύο συντονιστές-ψυχοθεραπευτές και 4 έως 6 παιδιά ή έφηβους. Είναι ομάδες που πραγματοποιούνται καθ όλη τη διάρκεια του έτους, σε εβδομαδιαία βάση, σταθερή ημέρα και ώρα και διαρκούν 45-60 λεπτά. Τα παιδιά που συμμετέχουν παραμένουν σταθερά. Ανάλογα με το προφίλ των παιδιών που απαρτίζουν την ομάδα, οι μέθοδοι προσαρμόζονται, ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες του κάθε παιδιού χωριστά.