Κατάστημα

Συμβουλευτικός κύκλος
28 Δεκεμβρίου, 2021
Πρόγραμμα κάλυψης έξι (6) συνεδριών ανά εξάμηνο
5 Μαρτίου, 2022
Εμφάνιση όλων

Πρόγραμμα κάλυψης τριών (3) συνεδριών ανά εξάμηνο

108,00

Περιγραφή

Η χρέωση αφορά συγκεκριμένες συνεδρίες ψυχολόγου και συμβουλευτικές για το διάστημα που ορίζεται στην υπογεγραμμένη αίτηση. Για την έναρξη των καλύψεων της αίτησης θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί η ολική εξόφληση αυτών.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Παρακολούθηση

Εξ’αποστάσεως