Κατάστημα

Διαταραχές της Διάθεσης – Καταθλιπτική Διαταραχή
23 Ιουνίου, 2020
«Αγχώδεις Διαταραχές σε Παιδιά και Εφήβους»
22 Οκτωβρίου, 2020
Εμφάνιση όλων

Αυτισμός και Παιχνίδι

25,00

Το παιχνίδι αποτελεί μία σημαντική ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική ανάγκη
του κάθε παιδιού. Ωστόσο, εκτός από μέσο ψυχαγωγίας και προσωπικής
ικανοποίησης για το παιδί, αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για την
εκπαίδευση και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.
Η αναγκαιότητα ανάπτυξης διαφοροποιημένων μορφών παιχνιδιού συνδέεται άμεσα
με τη φύση των διαταραχών του φάσματος, ως μέσο εκμάθησης ή παρατήρησης των
ιδιαίτερων μορφών συμπεριφοράς και των ικανοτήτων του παιδιού. Ένας μαθητής
με αυτισμό μπορεί να χρησιμοποιεί κάποια παιχνίδια με σκοπό την
αισθητηριακή ευχαρίστηση ή να ασχολείται με επαναληπτικό τρόπο με ένα
παιχνίδι. Η μεγαλύτερη δυσκολία συχνά είναι η έλλειψη κινήτρου και
ενδιαφέροντος, είτε για μοναχικό ή για παράλληλο παιχνίδι.
Τα χαρακτηριστικά των παιδιών με ΔΑΦ σε σχέση με το παιχνίδι αναδεικνύουν
την εκπαιδευτική ανάγκη για ένταξη του παιχνιδιού στο ατομικό εκπαιδευτικό
πρόγραμμά τους.
Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε επαγγελματίες και φοιτητές του χώρου της
ψυχικής υγείας, καθώς και σε όσους επιθυμούν να εισαχθούν θεωρητικά στον
ορισμό της Διαταραχής του Αυτισμού και στη χρήση προσέγγισης και
διαχείρισης των ατόμων με Αυτισμό.

Εισηγήτρια:
Κατερίνα Κοροβήλου
Ψυχολόγος, Msc στην Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου

Η θεματολογία του σεμιναρίου διαμορφώνεται ως εξής:
1η Ενότητα: Εισαγωγή στο Θεωρητικό Πλαίσιο
-Τι είναι Αυτισμός;
– Διάγνωση
-Αίτια και Παράγοντες
-Τυπικές συμπεριφορές ενός παιδιού στο φάσμα του Αυτισμού
– Πως διαφοροποιείται το παιχνίδι στα παιδιά με αυτισμό
2η Ενότητα: Τεχνικές και Βιωματική Εξάσκηση
– Κύριες Τεχνικές Προσέγγισης και Χειρισμού ενός παιδιού στο Φάσμα του
Αυτισμού
– Λειτουργικό – Κατασκευαστικό Παιχνίδι
-Συμβολικό Παιχνίδι-Παιχνίδι με κανόνες
-Ενδεικτικές δραστηριότητες και οι στόχοι τους
-Η συμμετοχή των γονέων στο παιχνίδι και η σωστή εκπαιδευσή τους
-Συμβουλευτική Γονέων

Video editing and streaming by soundstruck.gr
Music by Alexandros Charalampous

*Πρόσβαση στο Υλικό*: Με την αγορά του προϊόντος, θα λάβετε τον κωδικό
εισόδου στο Vimeo, τον οποίο θα έχετε στη διάθεσή σας για 24 ώρες από τη
στιγμή της αγοράς με σκοπό την παρακολούθηση του μαγνητοσκοπημένου υλικού.

*Η Παρακολούθηση του Σεμιναρίου περιλαμβάνει*

– Το Θεωρητικό υλικό της εισήγησης σε ηλεκτρονική μορφή

– Βεβαίωση Παρακολούθησης, εφόσον ζητηθεί

Τα προαναφερθέντα θα αποσταλούν μαζί με τον κωδικό εισόδου.

URL βίντεο: https://vimeo.com/435721836