Κατάστημα

«Ανάπτυξη του Προφορικού Λόγου»
30 Δεκεμβρίου, 2020
Θεωρητικός κύκλος
27 Δεκεμβρίου, 2021
Εμφάνιση όλων

«Βασικές Δεξιότητες Συμβουλευτικής – Λήψη Ιστορικού»

50,00

Εισηγητής                                  : Παναγιώτης Κωστόπουλος

Τρόπος Παρακολούθησης     : Εξ’ Αποστάσεως

Ημερομηνία σεμιναρίου         : Σάββατο 21η  Νοεμβρίου 2020

Διάρκεια                                     : 11:00 – 14:00

Ημερομηνία λήξης αγοράς     : 21η Νοεμβρίου2020

Εκκαθάριση
Περιγραφή

Στόχος του Σεμιναρίου αποτελεί η καλύτερη κατανόηση της συμβουλευτικής διαδικασίας, των τεχνικών που χρησιμοποιούνται σε αυτή και η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, ξεκινώντας με το πιο σημαντικό στάδιο της διαδικασίας, τη Λήψη Πλήρους Ιστορικού.

 

Η θεματολογία του σεμιναρίου διαμορφώνεται ως εξής:

 

1η Ενότητα:

  1. Τι είναι η συμβουλευτική: ορισμός, οριοθέτηση του θεωρητικού πεδίου.
  2. Βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις.
  3. Η κλινική συνέντευξη
  4. Σημαντικές Δεξιότητες του συμβούλου
  5. Βασικές τεχνικές συμβουλευτικής

 

2η Ενότητα Λήψη Ιστορικού

-Γενικές αρχές Λήψης Ιστορικού

-Τύποι πρώτης Συνέντευξης

-Άμεσοι στόχοι της πρώτης Συνέντευξης

-Κύριες ενότητες ενός Ιστορικού

-Υποδείγματα Κλινικής Συνέντευξης – Παραδείγματα

Στα Δίδακτρα συμπεριλαμβάνονται:

Παρακολούθηση Σεμιναρίου
Σημειώσεις και Υλικό σε Ηλεκτρονική Μορφή
Βεβαίωση Παρακολούθησης

Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Παρακολούθηση

Εξ’αποστάσεως