C.B.E.P. (Combined Biofeedback and Ergotherapy Protocol)

Το Πρωτόκολλο C.B.E.P. με λίγα λόγια:

  • Αποτελεί μια νέα σύγχρονη μέθοδο αντιμετώπισης του Δ.Ε.Π.Υ., της διαχείρισης του άγχους και των μαθησιακών δυσκολιών.
  • Περιλαμβάνει συνδυασμό μεθόδων νευροανάδρασης και εργοθεραπείας.
  • Η μέθοδος της νευροανάδρασης εφαρμόζεται με ηλεκτρονικά μηχανήματα (σύγχρονοι δείκτες που καταγράφουν την εγκεφαλική λειτουργία) εκπαιδευτικού τύπου τελευταίας γενιάς.
  • Μας δίνει μετρήσιμα αποτελέσματα.
  • Οι συγκεκριμένες μέθοδοι της νευροανάδρασης είναι κλινικά ελεγμένες από κορυφαία πανεπιστήμια ανά τον κόσμο.

Αναλυτικότερα

Τι είναι το πρωτόκολλο C.B.E.P.:

Το πρωτόκολλο C.B.E.P. σχεδιάστηκε, οργανώθηκε και εφαρμόζεται στοχεύοντας στην όσο το δυνατόν καλύτερη αντιμετώπιση των «φαινομένων» της διάσπασης ελλειμματικής προσοχής, της υπερκινητικότητας καθώς και της διαχείρισης του άγχους.

Ποια είναι η πρωτοτυπία του

Η πρωτοτυπία του βασίζεται στη διαφορετική αντιμετώπιση του Δ.Ε.Π.Υ. (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας) και της διαχείρισης του άγχους, τα οποία μέχρι σήμερα αντιμετωπίζονταν με τις κλασσικές μεθόδους της εργοθεραπείας και της ψυχολογικής υποστήριξης. Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες έρευνες (πολλών ξένων πανεπιστημίων) επάνω στην επιστήμη της νευροανάδρασης (neurofeedback) δημιουργήσαμε ένα πρωτόκολλο σύμφωνα με το οποίο συνδυάζονται για πρώτη φορά οι κλασσικές μέθοδοι του παρελθόντος με τις σύγχρονες της νευροανάδρασης, έχοντας ως απώτερο στόχο την αντιμετώπιση των ως άνω δυσκολιών στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, με μεγαλύτερη σταθερότητα σε βάθος χρόνου και με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ποιες μεθόδους περιλαμβάνει

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι συνδυαστικά η νευροανάδραση (neurofeedback) και η εργοθεραπεία.

Τι είναι η νευροανάδραση (neurofeedback)

Η νευροανάδραση είναι μια επιστήμη η οποία βασίζεται στο εξής σκεπτικό: όταν ο ανθρώπινος οργανισμός προσλαμβάνει ένα ερέθισμα, δημιουργείται μια βιολογική αντίδραση στον οργανισμό του (π.χ. κάποια «χημική δραστηριότητα» στον εγκέφαλο). Αν η αντίδραση αυτή μπορεί να καταγραφεί με κάποιο τρόπο (π.χ. σε κάποια οθόνη), τότε και ο άνθρωπος στον οποίο συμβαίνει θα μπορεί να γνωρίζει πώς αντιδρά ο οργανισμός του στην εκάστοτε συνθήκη (εξωτερικό ερέθισμα). Αυτό μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο στο να αυτό-εκπαιδευτεί σχετικά με το πώς πρέπει να σκέφτεται για να πετυχαίνει το επιθυμητό ανά περίσταση αποτέλεσμα.

Πώς εφαρμόζεται η νευροανάδραση

Η νευροανάδραση εφαρμόζεται μέσα από ηλεκτρονικά λογισμικά (εκπαιδευτικού τύπου), ηλεκτρονικές συσκευές καταμέτρησης (εγκεφαλικής και ψυχοφυσιολογικής λειτουργίας) και οθόνες απεικόνισης των αποτελεσμάτων τους.

Τι είναι η εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία στοχεύει στο να επιτρέψει στους ανθρώπους να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Αποτελεί εκπαίδευση για άτομα με σωματικές παθήσεις ή δυσκολίες στην κίνηση (γενικότερα), μέσα από την χρήση συγκεκριμένων – επιλεγμένων έργων καθημερινής ζωής, με σκοπό να παρέχουν τη δυνατότητα στα άτομα να φτάσουν το μέγιστο επίπεδο της λειτουργικότητας και αυτονομίας τους σε όλους τους τομείς της ζωή τους.
Οι εργοθεραπευτές ασχολούνται με δυο κύριες κατηγορίες δυσκολιών:

Α) λεπτή κίνηση: κρατάω σωστά το μολύβι-στυλό, κόβω σωστά με ψαλίδι, δένω τα κορδόνια μου, βάζω και βγάζω τα ρούχα μου, κρατάω σωστά το πιρούνι, μαχαίρι, κουτάλι κ.α.
Β) αδρή κίνηση: περπατάω - τρέχω με σταθερότητα, ανεβαίνω σκάλες χωρίς να σκοντάφτω, δεν πέφτω εύκολα, δεν μπερδεύω τα πόδια μου συχνά κ.α.

Πώς εφαρμόζεται η εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία εφαρμόζεται με τη χρήση απλών (π.χ. πλαστελίνη, ξύλινων χονδρών μολυβιών κ.α.) και σύνθετων (π.χ. τραμπολίνο, δοκός ισορροπίας κ.α.) υλικών, καθώς επίσης και μέσω της αλληλεπίδρασης του θεραπευτή με το θεραπευόμενο (π.χ. δείχνοντας του τη σωστή στάση του σώματος όταν καθόμαστε κ.α.).

Συνδυαστικό μοντέλο

Από το συνδυασμό των ως άνω δυο μεθόδων προκύπτει μια μέθοδος εκπαίδευσης του ανθρώπινου εγκεφάλου στη συγκέντρωση της προσοχής και τη διαχείριση του άγχους. Από την έρευνα και τον πειραματικό έλεγχο του συνδυασμού των μεθόδων δημιουργήθηκε το C.B.E.P., ένα πρωτόκολλο αυτοεκπαίδευσης το οποίο περιλαμβάνει για τον εκάστοτε υποψήφιο συνεδρίες, εναλλάξ εργοθεραπείας και νευροανάδρασης.

- Διάσπαση προσοχής: Εφαρμόζεται συνδυαστικά η εργοθεραπεία με τη νευροανάδραση εναλλάξ.
- Διαχείριση άγχους: Εφαρμόζεται συνδυαστικά η εργοθεραπεία με τη βιοανάδραση, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στη νευροανάδραση.
- Μαθησιακή αποκατάσταση: Εφαρμόζεται συνδυαστικά η εργοθεραπεία με τη νευροανάδραση, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στη νευροανάδραση.

Ειδικές τεχνικές λεπτομέρειες

Τα μηχανήματα της νευροανάδρασης περιλαμβάνουν ηλεκτρονικούς μικρο-εγκεφαλογράφους (EEG Biosensors) οι οποίοι απεικονίζουν τις μετρήσεις τους σε οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι μικρο-εγκεφαλογράφοι αναγνωρίζουν την οποιαδήποτε εγκεφαλική ενεργοποίηση και μετρούν μεταξύ άλλων τα κύματα Θήτα, τα κύματα Άλφα και τα κύματα Βήτα τα οποία σχετίζονται άμεσα με τις διεργασίες της συγκέντρωσης της προσοχής και του άγχους. Τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα καθώς καταγράφονται στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Καινοτομία – Συμπεράσματα

Το πρωτόκολλο C.B.E.P. αποτελεί ουσιαστικά ένα νέο καινοτόμο προϊόν (παροχής υπηρεσιών) αυτοεκπαίδευσης καθώς για πρώτη φορά εισάγεται η μέθοδος της νευροανάδρασης στην αντιμετώπιση των συγκεκριμένων δυσκολιών (Δ.Ε.Π.Υ., διαχείριση άγχους). Το εύρος των επιτυχών ερευνητικών αποτελεσμάτων επάνω στην επιστήμη της νευροανάδρασης καθώς και το μεγάλο εύρος των ερευνών επάνω στις εργοθεραπευτικές τεχνικές, αποτελούν τα καταρχήν εχέγγυα μιας αποτελεσματικής θεραπευτικής αντιμετώπισης. Ο συνδυασμός τους αποτελεί την καινοτόμα εξέλιξη της επιστημονικής αντιμετώπισης δυο φαινομένων τα οποία αυξάνονται αλματωδώς τα τελευταία χρόνια και απασχολούν ολοένα και περισσότερους ειδικούς – γονείς – εκπαιδευτικούς – ενήλικες – παιδιά.