Ψυχοθεραπεία

Ψυχοθεραπεία ονομάζουμε ένα σύνολο τεχνικών και μεθόδων που εφαρμόζονται με σκοπό την υποστήριξη και ανακούφιση δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζουν παιδιά και έφηβοι σχετικά με το συναίσθημα ή τη συμπεριφορά τους.
Υπάρχουν πολλές διαφορετικές ψυχοθεραπευτικές μέθοδοι, ωστόσο το θεμελιώδες εργαλείο της ψυχοθεραπείας είναι ο διάλογος μεταξύ του θεραπευτή και του θεραπευόμενου, σε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης και ασφάλειας, ακολουθώντας τη δεοντολογία και το πλαίσιο της εκάστοτε μεθόδου. Στην ψυχοθεραπεία που διενεργείται με ένα παιδί ή με έναν έφηβο το παιχνίδι, η ζωγραφική, το παίξιμο ρόλων και η συζήτηση είναι τα μέσα που παρέχουν τη δυνατότητα στο παιδί να εκφράσει τα συναισθήματα και τις σκέψεις του.
Βασικό βήμα για να ξεκινήσει το άτομο θεραπεία αποτελεί η αξιολόγηση από έμπειρο ψυχοθεραπευτή, ο οποίος θα εκτιμήσει την ανάγκη ή μη ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης.

Τομείς που αξιολογούνται κατά τη διάρκεια μιας ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης:

 • Το αίτημα του θεραπευόμενου (ή των γονέων σε περίπτωση παιδιού/εφήβου)
 • Η συχνότητα και η ένταση των υπαρχόντων συμπτωμάτων
 • Το ιστορικό
 • Το αναπτυξιακό στάδιο
 • Η δυνατότητα συνεργασίας θεραπευτή – θεραπευόμενου
 • Η μέθοδος και τα εργαλεία που πιθανώς είναι καταλληλότερα για τις υπάρχουσες δυσκολίες
 • Συστήνεται ψυχολογική εκτίμηση όταν οι φροντιστές παρατηρούν κάποια από τα παρακάτω:

  • προβλήματα συμπεριφοράς: ζήλια, ιδιοτροπίες, εξάρτηση κτλ.
  • κατάθλιψη, απομόνωση
  • φοβίες
  • σχολικό εκφοβισμό - bullying
  • εκρήξεις θυμού
  • χαμηλή αυτοεκτίμηση και υπερβολική εσωστρέφεια
  • διαταραχές διάθεσης - διαταραχές σίτισης
  • γενικευμένο άγχος
  • πένθος
  • κακοποίηση
  • χρήση ουσιών
  • μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα λόγου
  • Μέσα από την προσωπική σχέση που αναπτύσσουν θεραπευτής - θεραπευόμενος αλλά και τη σταθερότητα των συναντήσεων σε συγκεκριμένο μέρος και ώρα κάθε βδομάδα, ο θεραπευόμενος μαθαίνει να εκφράζει και να επεξεργάζεται τα συναισθήματά του και να αντιμετωπίζει τις πιθανές δυσκολίες.

   Οι ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες διαρκούν 45 - 60 λεπτά και πραγματοποιούνται με συχνότητα 1 ή 2 φορές ανά εβδομάδα, ανάλογα με τις δυσκολίες που έχουν εντοπιστεί.