Συμβουλευτική Γονέων

Με στόχο τη βελτίωση της ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης και της συμπεριφοράς του παιδιού, καθώς και την ανάπτυξη μιας καλύτερης σχέσης και επικοινωνίας μαζί του, οι γονείς συνεργάζονται με τον ψυχολόγο - ειδικό ψυχικής υγείας ώστε να αναγνωρίσουν και να διαχειριστούν τυχόν δυσκολίες του παιδιού. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας, ο ειδικός δίνει πρακτικές συμβουλές στους γονείς και από κοινού εντοπίζουν τρόπους και τεχνικές ώστε να αντιμετωπίσουν ζητήματα στη συμπεριφορά των παιδιών, θέματα ορίων, δυσκολίες στη μεταξύ τους επικοινωνία κ.α. Η συμβουλευτική γονέων μπορεί να αφορά ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, μεταξύ άλλων: • Επιθετική Συμπεριφορά του παιδιού • Φοβίες • Διαδίκτυο • Αδελφική Αντιζηλία • Οριοθέτηση • Πένθος

Διάρκεια συνεδρίας: 45 – 50 λεπτά.

Αριθμός συνεδριών: με βάση την αξιολόγηση από τον ειδικό, της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι γονείς στον χειρισμό του παιδιού.

Συχνότητα συνεδριών: συνήθως 2-4 φορές το μήνα.