δυσορθογραφία

20 Μαΐου, 2022

Πώς αντιμετωπίζεται το φαινόμενο της Δυσορθογραφίας;

Η Δυσορθογραφία είναι μια μαθησιακή δυσκολία στην ορθογραφία. Συνήθως, είναι συνδεδεμένη με το φαινόμενο της Δυσλεξίας (σε ποσοστό 20%) και συνδεδεμένη με το φαινόμενο της Δυσγραφίας (σε ποσοστό […]