11 Ιουλίου, 2017

Το άγχος του αποχωρισμού και τρόποι να το αντιμετωπίσουμε

Το άγχος αποχωρισμού είναι μια φυσιολογική φάση  που περνούν τα περισσότερα παιδιά. Το στάδιο αυτό μπορεί να διαφέρει σε διάρκεια ή σε ένταση από παιδί σε […]