θεραπευτικο μεσο

20 Απριλίου, 2021

“Το φαινόμενο του Πυγμαλίωνα”

Το Φαινόμενο του Πυγμαλίωνα περιγράφει την επίδραση που μπορεί να έχουν οι προσδοκίες του εκπαιδευτικού στην επίδοση των μαθητών μέσω της άνισης και διαφοροποιημένης συμπεριφοράς του πρώτου.
24 Μαρτίου, 2021

Η σημασία της διαφοροποίησης στην υγιή ανάπτυξη του παιδιού

Η διαφοροποίηση αφορά την ικανότητα να βρίσκεται κανείς σε συναισθηματική σύνδεση με τους άλλους, ενώ ταυτόχρονα δικαιούται να είναι αυτόνομος υπό την έννοια της δικής του συναισθηματικής λειτουργίας.
12 Φεβρουαρίου, 2021

Υπερεμπλοκή των γονέων & συνέπειες στα παιδιά 

Το εν λόγω γονεϊκό στυλ αναφέρεται κυρίως στην περίοδο της αναδυόμενης ενηλικίωσης και περιγράφεται ως έντονο άγχος αποχωρισμού που πυροδοτείται εξαιτίας της διαφοροποίησης των παιδιών.
10 Νοεμβρίου, 2020

Η συμβολή των γονέων στη δόμηση της αυτοπεποίθησης του παιδιού

Η αυτοπεποίθηση αφορά την πεποίθηση ενός ατόμου σχετικά με το αν μπορεί να καταφέρει κάποια πράγματα και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εκάστοτε καταστάσεων. Ο βαθμός αυτοπεποίθησης ενός ανθρώπου μεταβάλλεται ανάλογα με τον τομέα στον οποίο εκείνος δραστηριοποιείται, ενώ παράλληλα μπορεί να μεταβάλλεται και ανάλογα με την περίοδο ή να επηρεάζεται από τη γενικότερη διάθεσή του. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για βεβαιότητα επάρκειας και δεν αποτελεί κάτι έμφυτο, αλλά κάτι που σχηματίζεται στην πορεία της ζωής ανάλογα με την επίτευξη των στόχων. Η δόμηση της αυτοπεποίθησης, συχνά υποβοηθείται από τη στάση των σημαντικών άλλων και ιδιαίτερα των γονέων κατά την ανάπτυξη του παιδιού.