θεωρία προσκόλλησης

17 Ιουνίου, 2020

“Η Θεωρία της Προσκόλλησης και τα είδη του δεσμού που μπορεί να αναπτύξει ο γονέας με το παιδί του”

Θεωρία της προσκόλλησης και είδη δεσμού Σύμφωνα με τον Bowlby (1969) o δεσμός προσκόλλησης αποτελεί ένα διαρκές μοτίβο συναισθηματικού δεσμού, τον οποίο σχηματίζει το παιδί με […]