#κοινωνικές δεξιότητες

13 Μαρτίου, 2023

Ανακαλύπτοντας την σημασία των κοινωνικών δεξιοτήτων

 Ο Piaget ήταν ένας από τους πρώτους επιστήμονες που μίλησαν για τη σημαντικότητα της αλληλεπίδρασης των παιδιών με τους συνομηλίκους και το αντίκτυπο στην γνωστική και στην ηθική τους ανάπτυξη