Μαθησιακές Δυσκολίες

20 Μαΐου, 2022

Πώς αντιμετωπίζεται το φαινόμενο της Δυσορθογραφίας;

Η Δυσορθογραφία είναι μια μαθησιακή δυσκολία στην ορθογραφία. Συνήθως, είναι συνδεδεμένη με το φαινόμενο της Δυσλεξίας (σε ποσοστό 20%) και συνδεδεμένη με το φαινόμενο της Δυσγραφίας (σε ποσοστό […]
7 Δεκεμβρίου, 2021

Aς γνωρίσουμε τι είναι τελικά οι Μαθησιακές δυσκολίες..

Σύμφωνα με την Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρία, οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες αναφέρονται σε εξελισσόμενα προβλήματα που αφορούν έναν από τους παρακάτω 3 τομείς: Ανάγνωση, Γραφή και Μαθηματικά, τα οποία είναι θεμελιώδη για την ικανότητα κάποιου να μαθαίνει.
18 Φεβρουαρίου, 2020

“Το κίνητρο στη μάθηση: Με ποιούς τρόπους μπορούμε να το ενισχύσουμε;”

Το κίνητρο στη μάθηση και πώς θα το ενισχύσουμε Ως κίνητρο ορίζεται οποιαδήποτε δύναμη μας ωθεί να ασχοληθούμε με μια δραστηριότητα από την αρχή ως την […]
23 Μαρτίου, 2017

Το κίνητρο στη μάθηση και τρόποι για να το ενισχύσετε

Ως κίνητρο ορίζεται οποιαδήποτε δύναμη μας ωθεί να ασχοληθούμε με μια δραστηριότητα από την αρχή ως την ολοκλήρωσή της. Κίνητρα συναντάμε σε κάθε απόφαση που καλούμαστε […]