νηπιακή ηλικία

8 Δεκεμβρίου, 2016

Παιχνίδια και ασκήσεις απομνημόνευσης για παιδιά νηπιακής και σχολικής ηλικίας

Οι ικανότητες απομνημόνευσης μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από διάφορες ασκήσεις και παιχνίδια μνήμης, προσοχής και παρατήρησης. Τα ενδεικτικά παραδείγματα των παιχνιδιών και των ασκήσεων που προτείνονται […]