παιδι και παιχνιδι

10 Νοεμβρίου, 2020

Η συμβολή των γονέων στη δόμηση της αυτοπεποίθησης του παιδιού

Η αυτοπεποίθηση αφορά την πεποίθηση ενός ατόμου σχετικά με το αν μπορεί να καταφέρει κάποια πράγματα και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εκάστοτε καταστάσεων. Ο βαθμός αυτοπεποίθησης ενός ανθρώπου μεταβάλλεται ανάλογα με τον τομέα στον οποίο εκείνος δραστηριοποιείται, ενώ παράλληλα μπορεί να μεταβάλλεται και ανάλογα με την περίοδο ή να επηρεάζεται από τη γενικότερη διάθεσή του. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για βεβαιότητα επάρκειας και δεν αποτελεί κάτι έμφυτο, αλλά κάτι που σχηματίζεται στην πορεία της ζωής ανάλογα με την επίτευξη των στόχων. Η δόμηση της αυτοπεποίθησης, συχνά υποβοηθείται από τη στάση των σημαντικών άλλων και ιδιαίτερα των γονέων κατά την ανάπτυξη του παιδιού.
19 Οκτωβρίου, 2020

Εφηβεία και Αυτοεκτίμηση

Ποιοι παράγοντες καθορίζουν το επίπεδο αυτοεκτίμησης του παιδιού; Η σχέση του με τους φροντιστές (=οι άνθρωποι που συμμετέχουν στην ανατροφή του παιδιού, π.χ. γονείς, παππούδες κλπ) : ο τρόπος φροντίδας και η ποιότητα της μεταξύ τους σχέσης Η ταύτιση του παιδιού με τους φροντιστές Το πρότυπο αυτοεκτίμησης που λαμβάνει από φροντιστές Η αποδοχή άνευ όρων από τους σημαντικούς άλλους Οι συγκρίσεις που κάνει το ίδιο ή οι σημαντικοί άλλοι του εαυτού του με άλλα παιδιά Φυσικά, το κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο Η σωματική υγεία και εμφάνιση
28 Ιουλίου, 2020

Κοινωνική φοβία. Πως μπορώ να την αναγνωρίσω;

Η διαταραχή κοινωνικού άγχους ή αλλιώς κοινωνική φοβία έχει χαρακτηριστεί ως επίμονος και εξουθενωτικός φόβος κοινωνικής αλληλεπίδρασης, κατά τον οποίο το άτομο φοβάται ότι θα αξιολογηθεί αρνητικά από άλλους.
21 Ιουλίου, 2020

Το παιχνίδι ως θεραπευτικό μέσο στη ψυχοθεραπεία

Τα μέσα ή οι δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται στην θεραπεία των παιδιών, έχουν ως στόχο να εμπλέξουν το παιδί στη διαδικασία και να του δώσουν τη δυνατότητα να αφηγηθεί την ιστορία του. Κατά την επιλογή των θεραπευτικών μέσων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ότι κάθε παιδί, αλλά και κάθε θεραπευτικό μέσο ή δραστηριότητα, έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες. Δουλειά του θεραπευτή είναι να πετύχει ένα κατάλληλο συνταίριασμα μεταξύ αυτών των δύο.