παιχνιδι παιδιου

23 Ιουλίου, 2020

Παιχνίδι και Φιλία

Το παιδικό παιχνίδι δεν είναι απλά μια δραστηριότητα, αλλά ένα γενικό πλαίσιο για τη δημιουργία και την κατανόηση των σχέσεων. Το παιχνίδι αποκτά ιδιαίτερη αξία στο πλαίσιο της κουλτούρας των συνομηλίκων, καθώς συνδέεται με τα ενδιαφέροντα των παιδιών και τις εξελισσόμενες κοινωνικές σχέσεις τους. Το κίνητρο των παιδιών να παίζουν ή να είναι φίλοι με κάποιον βασίζεται στις κοινές δραστηριότητες, στη συμπάθεια και στη θετική συμπεριφορά.