ρυθμός ομιλίας

11 Ιανουαρίου, 2018

Τραυλισμός στα Παιδιά – Χαρακτηριστικά και συμβουλές προς τους γονείς

Τραυλισμός στα Παιδιά – Χαρακτηριστικά και συμβουλές προς τους γονείς Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει τον τραυλισμό ως μια διαταραχή στο ρυθμό της ομιλίας, κατά την […]