18 Μαΐου, 2022

«Η γλώσσα, η ομιλία και τα αναπτυξιακά στάδια»

Η επικοινωνία αποτελεί μία διαδικασία κωδικοποίησης, μετάδοσης και αποκωδικοποίησης επικοινωνιακών μηνυμάτων με σκοπό ο άνθρωπος να  ανταλλάσσει ιδέες και πληροφορίες. Η επικοινωνία φαίνεται να είναι παρούσα […]