φόβος αποχωρισμού

11 Ιουλίου, 2017

Το άγχος του αποχωρισμού και τρόποι να το αντιμετωπίσουμε

Το άγχος αποχωρισμού είναι μια φυσιολογική φάση  που περνούν τα περισσότερα παιδιά. Το στάδιο αυτό μπορεί να διαφέρει σε διάρκεια ή σε ένταση από παιδί σε […]