14 Φεβρουαρίου, 2022

“Η εδραίωση της θεραπευτικής σχέσης και η συμβολή της παιγνιοθεραπείας”

Η θεραπευτική σχέση είναι ένας καταλυτικός παράγοντας για την εξέλιξη της θεραπείας η οποία αποτελεί τον βασικό πυλώνα της ψυχοθεραπείας και τα στοιχεία που την απαρτίζουν […]