Εργαστήριο Υγειοφυσικής & Υπολογιστικής Νοημοσύνης


Υπεύθυνος:

Κωνσταντίνος Κουτσογιάννης, Καθηγητής (Αναπληρωτής) Ιατρικής Φυσικής


Διεύθυνση:

Ψαρών 6, 25100 Αίγιο


Τηλέφωνο:

003026910 22058, 61150


Fax:

003026910 61250


Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

ckoutsog@teiwest.gr


Ιστοσελίδα:

http://www.intelhealthphysicslab.gr/el.html

«ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος - Εργαστήριο Υγειοφυσικής και Υπολογιστικής Νοημοσύνης»Το Focus Lab υπερηφάνως ανακοινώνει την έναρξη της επιστημονικής συνεργασίας του με το Εργαστήριο Υγειοφυσικής & Υπολογιστικής Νοημοσύνης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, με επικεφαλής τον Δρ. Κωνσταντίνο Κουτσογιάννη, Αναπληρωτή Καθηγητή Ιατρικής Φυσικής. Η συνεργασία των δύο φορέων επετεύχθη με σκοπό τη ανάπτυξη και πιστοποίηση τόσο των λογισμικών (software), όσο και των υλισμικών (hardware) μέσων της Νευροαναδραστικής Μεθόδου, στη βάση εξατομικευμένων μοντέλων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου ξεχωριστά, σε ένα καινοτόμο πρόγραμμα για τη βέλτιστη παροχή υψηλού επιπέδου πιστοποιημένων υπηρεσιών νευροανάδρασης παγκοσμίως.Η ερευνητική δραστηριότητα του Focus Lab στον κλάδο της Νευροαναδραστικής εκπαίδευσης, και του Εργαστήριου Υγειοφυσικής και Υπολογιστικής Νοημοσύνης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, θα δημιουργήσει ένα από τα πιο σύγχρονα κέντρα έρευνας και εφαρμογής της Νευροαναδραστικής μεθόδου στην Ευρώπη, στελεχωμένο με εξαιρετικά ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και αντίστοιχη τεχνική υποδομή.Σκοπός της συνεργασίας αυτής αποτελεί η ερευνητική ανάπτυξη και η επιστημονική διερεύνηση της μεγιστοποίησης των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής μεθόδου που βασίζεται στο νευροαναδραστικό έλεγχο και στη συμπεριφορική εκπαίδευση του ατόμου σε τεχνικές διαχείρισης και βελτίωσης ποικίλων δυσκολιών, όπως η Διάσπαση Προσοχής, η Υπερκινητικότητα, η Διαχείριση του άγχους, η Βέλτιστη Απόδοση κλπ.


Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής θα αναπτυχθούν μεταξύ των δύο φορέων ειδικότερες δράσεις και συνέργειες, ώστε να εμβαθυνθεί η έρευνά αλλά και να τεθούν οι υπηρεσίες μας στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.

02-teiwest

ergastirio