Ατομική Συμβουλευτική

Η ατομική συμβουλευτική έχει στόχο να βοηθήσει τον ενδιαφερόμενο να διερευνήσει τα αίτια και να ανακαλύψει τη λύση σε συγκεκριμένο πρόβλημα της καθημερινότητάς του. Μέσα από τις συνεδρίες, το άτομο έχει την ευκαιρία να εξερευνήσει, να ανακαλύψει και να αποσαφηνίσει τους τρόπους που θα του προσφέρουν μια ζωή πιο ικανοποιητική και δημιουργική. Επιπλέον, η συμβουλευτική παρέχει τα εργαλεία για το σχεδιασμό και προγραμματισμό δράσεων προς όφελος του ενδιαφερόμενου, αφού έχουν πρώτα αποσαφηνιστεί οι επιθυμητοί γι’ αυτόν στόχοι.

Διάρκεια συνεδρίας: 45 – 50 λεπτά.

Αριθμός συνεδριών: διαμορφώνεται ανάλογα με το πρόβλημα που τίθεται προς συζήτηση από τον θεραπευόμενο.

Συχνότητα συνεδριών: συνήθως 1 φορά την εβδομάδα.