Διάσπαση προσοχής (ΔΕΠΥ)

Το παιδί μου:

 • Δε μπορεί να συγκεντρωθεί σε αυτό που κάνει;
 • Είναι πολύ παρορμητικό;
 • Εμφανίζει έντονη υπερκινητικότητα;
 • Διασπάται συνεχώς η προσοχή του μέσα στην τάξη.
 • Δε μπορεί να κάτσει για αρκετή ώρα στη θέση του.

Τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά ζητήματα, όπως τα παραπάνω, απασχολούν τόσο τους γονείς όσο και τους εκπαιδευτικούς. Παιδιά που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες συνήθως έρχονται αντιμέτωπα με αυτό που επιστημονικώς αποκαλείται Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και/ή Υπερκινητικότητας.

Τι είναι:

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και/ή Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) - διεθνώς Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) - είναι μια από τις συχνότερες νευροβιολογικές διαταραχές της παιδικής ηλικίας, η οποία συνεχίζεται, κατά ένα σημαντικό ποσοστό, και στην ενήλικη ζωή.

Στόχοι:

Η έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση βοηθούν, ώστε το παιδί να μπορέσει να διαχειριστεί τις ως άνω δυσκολίες όσο το δυνατό γρηγορότερα, με αποτέλεσμα να είναι λειτουργικό στις καθημερινές του υποχρεώσεις.

Διαδικασία:

Στο Focus Lab αντιμετωπίζουμε τη ΔΕΠΥ εφαρμόζοντας συνδυασμό των κλασσικών, καθώς και σύγχρονων μεθόδων (Neurofeedback), στο πλαίσιο του προγράμματος C.B.E.P
Το θεραπευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:
 • Νέες μεθόδους με σύγχρονα εργαλεία (EEG headsets) και ειδικά σχεδιασμένα λογισμικά –Neurofeedback
 • Τις κλασσικές και αποτελεσματικές μεθόδους της Εργοθεραπείας

Τι δουλεύουμε με την παρέμβαση στη ΔΕΠΥ;:

Βελτίωση της ΔΕΠΥ σημαίνει:

 • Συγκεντρώνομαι ευκολότερα και ταχύτερα
 • Διαβάζω γρηγορότερα
 • Θυμάμαι καλύτερα
 • Αποδίδω περισσότερο σε οτιδήποτε κάνω
 • Κατακτώ περισσότερες γνώσεις από την παράδοση των μαθημάτων στην τάξη
 • Βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας
 • Μπορώ να κάνω περισσότερα από ένα πράγματα ταυτόχρονα
 • Μειώνω το άγχος μου (σχετικά με το αν θα προλάβω να ολοκληρώσω μια δραστηριότητα)