Σταυρούλα Καλαντζή

29 Δεκεμβρίου, 2020

«Αυτισμός και πρώιμα σημάδια αναπτυξιακών δυσκολιών» 

Συχνά, οι γονείς κατά την βρεφική ηλικία των παιδιών εντοπίζουν κάποια σημάδια και αναρωτιούνται για συμπεριφορές του βρέφους. Tα άγχη είναι πολλά όταν γίνεσαι γονιός και οι ανησυχίες αυξάνονται από μέρα σε μέρα. Ας γνωρίσουμε τι είναι τελικά ο αυτισμός, αλλά και ποια τα πρωίμα σημάδια του!
1 Δεκεμβρίου, 2020

«Μνήμη – Παιχνίδια ενίσχυσης της μνήμης του παιδιού» 

Μέσω της ενασχόλησης με την τέχνη, αυξάνονται οι ευκαιρίες των παιδιών να έρθουν σε επαφή με καλλιτεχνικά και φιλοσοφικά ρεύματα, κατανοώντας έννοιες και νοήματα, αλλά και τι κρύβεται πίσω από αυτά. Έτσι αρχίζει και θεμελιώνεται σταδιακά και η λογική επεξεργασία των πληροφοριών.!
10 Νοεμβρίου, 2020

Η συμβολή των γονέων στη δόμηση της αυτοπεποίθησης του παιδιού

Η αυτοπεποίθηση αφορά την πεποίθηση ενός ατόμου σχετικά με το αν μπορεί να καταφέρει κάποια πράγματα και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εκάστοτε καταστάσεων. Ο βαθμός αυτοπεποίθησης ενός ανθρώπου μεταβάλλεται ανάλογα με τον τομέα στον οποίο εκείνος δραστηριοποιείται, ενώ παράλληλα μπορεί να μεταβάλλεται και ανάλογα με την περίοδο ή να επηρεάζεται από τη γενικότερη διάθεσή του. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για βεβαιότητα επάρκειας και δεν αποτελεί κάτι έμφυτο, αλλά κάτι που σχηματίζεται στην πορεία της ζωής ανάλογα με την επίτευξη των στόχων. Η δόμηση της αυτοπεποίθησης, συχνά υποβοηθείται από τη στάση των σημαντικών άλλων και ιδιαίτερα των γονέων κατά την ανάπτυξη του παιδιού.
19 Οκτωβρίου, 2020

Εφηβεία και Αυτοεκτίμηση

Ποιοι παράγοντες καθορίζουν το επίπεδο αυτοεκτίμησης του παιδιού; Η σχέση του με τους φροντιστές (=οι άνθρωποι που συμμετέχουν στην ανατροφή του παιδιού, π.χ. γονείς, παππούδες κλπ) : ο τρόπος φροντίδας και η ποιότητα της μεταξύ τους σχέσης Η ταύτιση του παιδιού με τους φροντιστές Το πρότυπο αυτοεκτίμησης που λαμβάνει από φροντιστές Η αποδοχή άνευ όρων από τους σημαντικούς άλλους Οι συγκρίσεις που κάνει το ίδιο ή οι σημαντικοί άλλοι του εαυτού του με άλλα παιδιά Φυσικά, το κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο Η σωματική υγεία και εμφάνιση