Σταυρούλα Καλαντζή

20 Απριλίου, 2021

“Το φαινόμενο του Πυγμαλίωνα”

Το Φαινόμενο του Πυγμαλίωνα περιγράφει την επίδραση που μπορεί να έχουν οι προσδοκίες του εκπαιδευτικού στην επίδοση των μαθητών μέσω της άνισης και διαφοροποιημένης συμπεριφοράς του πρώτου.
19 Οκτωβρίου, 2020

Εφηβεία και Αυτοεκτίμηση

Ποιοι παράγοντες καθορίζουν το επίπεδο αυτοεκτίμησης του παιδιού; Η σχέση του με τους φροντιστές (=οι άνθρωποι που συμμετέχουν στην ανατροφή του παιδιού, π.χ. γονείς, παππούδες κλπ) : ο τρόπος φροντίδας και η ποιότητα της μεταξύ τους σχέσης Η ταύτιση του παιδιού με τους φροντιστές Το πρότυπο αυτοεκτίμησης που λαμβάνει από φροντιστές Η αποδοχή άνευ όρων από τους σημαντικούς άλλους Οι συγκρίσεις που κάνει το ίδιο ή οι σημαντικοί άλλοι του εαυτού του με άλλα παιδιά Φυσικά, το κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο Η σωματική υγεία και εμφάνιση
16 Σεπτεμβρίου, 2020

Επιστροφή στα σχολεία και μέτρα προστασίας: Πώς μπορούμε να ενημερωθούμε εμείς και τα παιδιά μας;

Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε και μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς καλούνται να προσαρμοστούν σε νέα δεδομένα τα οποία ήδη έχουν διαμορφώσει σε σημαντικό βαθμό την καθημερινότητά μας.
23 Ιουλίου, 2020

Ανάγνωση Βιβλίου και Λογοθεραπεία

Τα παιδιά με προβλήματα λόγου και ομιλίας μπορεί να έχουν δυσκολία στο να μοιράζονται τις σκέψεις τους με λέξεις ή χειρονομίες. Μπορεί επίσης να δυσκολευούνται να παράγουν σωστά διάφορες λέξεις ή να αδυνατούν να κατανοήσουν την προφορική και γραπτή γλώσσα. Διαβάζοντας στο παιδί σας βιβλία μπορείτε να ενισχύσετε την ομιλία και τις γλωσσικές του δεξιότητες!